Menu Zamknij
forklift-748598_1920

Pewnego dnia grecki filozof Heraklit, zapewne siedząc nad rzeką i patrząc się w zamyśleniu na jej nurt zapisał słynną myśl doskonale opisującą naszą rzeczywistość:

Panta rhei kai ouden menei.
Wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo.

Kilka wieków później, Edward Lorenz pracując nad chaotycznymi modelami prognozowania pogody zauważył, że niewielka zmiana w warunkach początkowych równań prowadzi z każdym krokiem obliczeń do ogromnych, nieprzewidywalnych wręcz rozbieżności w końcowych wynikach obliczeń.

Ponieważ opracowany przez Lorenza wykres obrazujący funkcję możliwych zmienności ma dość charakterystyczny kształt, zapewne z racji tego z czasem zjawisko to nazwano efektem motyla.

Dzięki temu, w słynnej anegdocie to właśnie drobny trzepot skrzydeł motyla powoduje huragan na drugim końcu świata.

Zmiany wokół nas są nieuchronne. Jednak na ich kierunek możemy mieć pewien wpływ.
Zamiast biernie poddawać się nurtowi zdarzeń, patrząc jak zmiany wokół nas przeradzają się z drobnego trzepot skrzydeł motyla w huragan, możemy na bieżąco wprowadzać drobne modyfikacje tak, aby ukierunkować strumień zachodzących zdarzeń tam, gdzie chcemy.

Tak właśnie działa Kaizen – japońska filozofia ciągłego doskonalenia.

Poprzez drobne, niskokosztowe zmiany, mamy możliwość wpływania na otaczającą nas rzeczywistość i świadomie podążać w wybranym przez nas kierunku.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Czy nasza firma potrzebuje zmian? Przecież dziś wszystko funkcjonuje dobrze.

Tak, ale pamiętajmy – wszytko płynie. Otoczenie zmienia się nieustannie i nawet przy dobrze prosperującym biznesie trzeba być gotowym na nadchodzące zmiany. Aby te zmiany kontrolować, najlepiej je wprowadzać samemu.

Zmieniać w swoim otoczeniu możemy wszystko, na co tylko mamy niewielki chociaż wpływ. W przedsiębiorstwie możemy zmienić zakres usług, gamę produktów, technologię wytwarzania, urządzenia, materiały, dostawców, klientów, działania marketingowe, pracowników i wiele innych aspektów związanych z działalnością firmy.

Najmniej kosztowną, ale i zarazem chyba najtrudniejszą zmianą jest zmiana mentalności i nawyków współpracowników. Ale to właśnie zmiana myślenia jest kluczowa dla powodzenia wdrażania innych zmian i w konsekwencji zdobycia przewagi na mocno konkurencyjnych rynkach.

Aby poprawić organizację pracy i przekuć ją na wzrost wydajności, niezbędne jest uświadomienie ludziom konieczności zmian.

Następnie, gdy świadomość potrzeby zmian jest już ugruntowana, konieczne jest zmotywowanie do wspólnego działania wszystkich uczestników zaangażowanych w dany proces.

Proces ten powinno zacząć od właściciela przedsiębiorstwa, następnie przez kadrę zarządzającą na szeregowych pracownikach kończąc.

Przykład dobrych zachowań musi więc iść z góry, tworząc w przedsiębiorstwie odpowiedni klimat do angażowania pracowników w aktywny proces usprawniania swojej pracy.

Co oferujemy

Pomoc jaką świadczymy w zmianie organizacji pracy, przebiegają w kilku krokach tworzących tak zwany cykl Deminga:

 1. Planowanie
  • Informacja pracowników o celu, zakresie i czasie wprowadzania działań naprawczych
  • Analiza stanu obecnego
  • Określenie obszarów wymagających zmian, w tym tzw „wąskich gardeł” procesów
  • Określenie mierzalnego celu, czasu, niezbędnych zasobów
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie
 2. Wprowadzenie zmiany na okres testowy
  • wydzielenie obszaru testowego
  • określenie czasu testu
  • uruchomienie nowego rozwiązania w ograniczonym zakresie
 3. Kontrola
  • Odczytanie wyników kontrolowanych parametrów
  • Analiza porównawcza ze stanem poprzednim
  • Opracowanie wyników i wnioski pokontrolne
  • Poprawa obszarów wymagających interwencji
 4. Wdrożenie
  • wprowadzenie zmiany
  • ustalenie nowego standardu
  • dalsze doskonalenie procesu
  • planowanie nowych zmian

Obszary usprawniania procesów usługowych i produkcyjnych, w których pomagamy to:

 • Eliminacja nieregularności działań, poprzez organizację sprawnego przepływu informacji i materiałów
 • Eliminację nadmiernego przeciążenia ludzi i maszyn poprzez odpowiednie balansowanie zadań na stanowiskach roboczych
 • Eliminacja zbędnego marnotrawstwa, w tym:
  • zbędnego ruchu
  • zbędnego transportu
  • przestojów maszyn
  • nadwyżek materiałowych
  • nadprodukcji
  • niewykorzystanych zasobów pracowniczych
 • Poprawa bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy
  • Odpowiednie, czytelne oznakowanie miejsc i dróg w przedsiębiorstwie
  • Organizacja dróg transportowych dla przepływu ludzi, materiałów i produktów
  • Dobór maszyn i urządzeń o optymalnych parametrach
  • Wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań poprawiających komfort pracy i zmniejszających zmęczenie
  • Organizacja stref wypoczynku i rekreacji